Thursday, May 31, 2007

మృదంగ బాల చంద్రుడు


మా వూళ్ళో పావని, శ్రీకాంత్ అనే యువ దంపతులున్నారు. ఇద్దరూ గాత్ర సంగీతంలోనూ వయొలిన్ వాద్యంలోనూ ఆరి తేరిన వాళ్ళు. మా వూళ్ళో వీరిద్దరూ విడివిడిగానూ, కలివిడిగానూ కచేరీలివ్వడం మామూలే.

ఈ పుణ్య దంపతులకి సుమారు రెండేళ్ళ క్రితం ఒక బాబు పుట్టాడు. సంగీత త్రిమూర్తులలో ఒకరైన శ్యామశాస్త్రులవారి ఆశీర్వచనంగా “శ్యామకృష్ణ” అని పేరు పెట్టుకున్నారు. భలే ముద్దుగా ఉంటాడు. ఊరికే ముద్దుగా ఉంటే వాడి గురించి ఇంత టపా రాయవలసిన అవసరమేముంది - అక్కడే ఉంది అసలు కథ.
మొన్నామధ్యన పావని గారు ఈ విడియోలు చూడండి అంటూ కొన్ని యూట్యూబు లంకెలు పంపారు. చూసి నిర్ఘాంత పోయాము, నేనూ మా ఆవిడా.

ఈ మృదంగ బాలచంద్రుడి అసాధారణ ప్రతిభ మన బ్లాగస్తులతో పంచుకోవాలని వారి అనుమతితో ఈ పరిచయం రాస్తున్నాను.

వాళ్ళమ్మ పాడుతుంటే ఈయన ఆ చిన్న డోలు మీదనే మృదంగం వాయింపు. భజనలు, కీర్తనలు, వివిధ తాళాలు మారిపోతున్నా ఏ మాత్రం తొణక్కుండా చిరునవ్వులు నవ్వుకుంటూ హాయిగా వాయించుకు పోతున్నాడు. మధ్య మధ్య పెద్ద విద్వాంసుడిలాగా తల పంకించడం, పాటలో తాళం గతి మారగానే దాన్ని సరిగ్గా అనుసరించడం, పాట ముగింపుని గుర్తించి దానికి తగినట్టు ముక్తాయించడం, చివరకి కొసమెరుపు ఝళిపించి ఉవ్వెత్తున చెయ్యి పైకి విసరడం - చూసి ఆనందించాల్సిందే.

ఈ విన్యాసాలకే మేం మురిసిపోతుంటే పావని గారు డోలు తీసి దాచేసి , సన్నగా ఒక రాగం ఆలాపన చేసి “కన్నా, ఇదేంటో చెప్పు” అన్నారు. వెంఠనే “మోజన” అన్నాడు. వాడికింకా మాటలు కూడా సరిగ్గా రాలేదు - చాలా హల్లులు పలకవు, రాగాల పేర్లు చెప్పేస్తున్నాడు! మేము దీనికే హాశ్చర్య పడి కూర్చోగా ఆమె ఒకదాని వెంట ఒకటి చిన్న ఆలాపనలు చెయ్యడం - పది సెకన్లు కూడా పాడి ఉండరు ఒక్కొక్కటీ - చిందోల, తోడి, తుద్ద తావేడి, తాంబోజి .. ఇలా ఒక డజను రాగాల్ని తప్పులేకుండా గుర్తు పట్టాడు. పాతిక దాకా గుర్తు పట్ట గలట్ట! నిండా రెండేళ్ళు లేవు!

అవును మరి .. ఉగ్గుపాలతో నేర్చుకోవడం కాదు, అమ్మ బొజ్జలో ఉన్నప్పుడే రక్తంలో సంగీతాన్ని నింపుకుని పుట్టాడు మా శ్యామ - ఆశ్చర్యమేముంది?

ఈ పిల్ల పిడుగు దినదిన ప్రవర్ధమానంగా ఎదిగి, సంగీతసాగరాన్ని అవుపోసన పట్టి సాక్షాత్తూ ఆ శ్యామశాస్త్రులంత వాడు కావాలని ఆశీర్వదిస్తూ .. ఆ తల్లిదండ్రుల్ని అభినందిస్తూ .. ఇప్పటికి శలవు.

Wednesday, May 30, 2007

Eating Healthy and Living Better - Congratulations Dr.AparnaKamalesh

Good Morning Dear All: Nana, I have seen the updated www.aca-edmonton.org. Now we have lots of useful links on it. Thank you for all your efforts. Certainly our community will benefit from the website. Here we are all fine. I came to office after my morning workout (40 min/550 cal/3 mi). Feel very fresh now. Yesterday evening Vikram enjoyed Soccer. We went to soccer field by walk (myself by walk and Vikram on bike). It took 50 minutes to go there. Vinod and Kamalesh joined us in car. We all had very good time outdoors on a bright warm day. We weighed in today and I lost 4 pounds this week and this makes a total of 27 pounds. Our 3 months weight loss challenge is over and most of us lost at least 10 pounds. Debbie won and she lost 33 pounds. I am the second one. We all are happy and Debbie plan to take all of us for lunch outside some time next week. We just finished our teleconference with Pfizer and it was a productive one. Have a nice day all of you. With love, yours Akkaiah
Dear Akkaiah Congratulations on an amazing feat of losing 27 pounds in 3 months in a healthy way. Also, our congratulations to Debbie and all the other participants who made a healthy choice in a fun way with group activity. This will have very good impact on overall health and activities. Of these 3 months, 1 week you could not do exercises for the travel and celebration in Seattle. But we all had a good family time. Please keep up your healthy food and exercise habits. Loving Brother Ajay

To Love, To Educate, To Discipline - By Dr. A. Ranga Rao

Dear All,

To love, to educate, to discipline -
These three are not separate phenomena. They are complimentary, a unitary process. If one is there, the second and third will be there. If educating and disciplining do not follow love, it implies that it is not true love. Giving license to do as the child wishes is called permissiveness, a kind of indulgence. When one loves a child, one tries to educate the child in right thinking and right doing.

Educating the child implies hard struggle on the part of the parent and it comes into being only if there is true love for the child. Discipline, if it is to be real and creative has to be approached voluntarily, happily and healthy; through love, through example, through mutual hearty communication between parent and child.

When the relationship is such, educating child is very easy and a joyful work. To be able to achieve this, the parent has to have continuous good learning for himself/herself and to seek joy in well ordered disciplined daily life.

To love is to learn and teach, to learn and teach is to discipline oneself. Love, education and discipline are integrals, not differentials.

With Love, Amma-Naana


Tuesday, May 29, 2007

తన భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుకునే ప్రతివ్యక్తి ఒక వాస్తుశిల్పే

ప్రియమిన పిల్లలకు, ప్రేమతో, ఆమ్మ-నాన్న.....~తాను శ్రమించిన పనివల్ల అతడికి లభించే ఫలితమే కాకుండా అతడు మారిన విధమే అతిగొప్ప బహుమతి అవుతుంది.

~దృఢనిర్ణయం అన్నది విజయపథంపై మనం మొదటి అడుగు అవుతుంది. ధృడమైన మనస్సును కలిగి ఉన్నవారు అంధకారంలో కూడా కాంతిరేఖను చూడగలరు. నిజంగా విజయాలను సాధించాలనుకొనేవారు తమ వైఫల్యాల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుంటారు.

~నేను జీవించి ఉన్నంతవరకు నేర్చుకుంటూనే ఉంటాను

~చరిత్ర చదవడం కాదు! చరిత్ర సృష్టించాలి.

~చక్కటి ఆలోచన, సరైన ముందుచూపు లేని మనిషి జీవితంలో అడుగడుగునా ఆపదలు చుట్టుముడతాయి.

~చిన్న అవకాశాలే తరచుగా గొప్పసాహస కార్యాలకు ప్రారంభాలు అవుతాయి. చిన్న చిన్న పనులే విశిష్టతను దారి తీస్తాయి. కానీ విశిష్టత చిన్నది కాదు.

~కదలకుండా నిలిచిన వాడే ఎక్కువ అలసిపోతాడు.

~కార్యశూరుడి వలె ఆలోచించు, అలోచనాపరుడిగా వ్యవహరించు.

~కృతజ్ఞత అనేది ఒకరిపట్ల చూపవలసిందే కాని ఒకరి నుండి ఆశించవలసింది కాదు.

~గొప్ప ఆలోచనలను కలిగి ఉన్నవారు ఎప్పుడూ ఒంటరిగా ఉండరు.

~గొప్పపనలు చేయడానికి కావలసింది ముఖ్యంగా శక్తికాదు - ఓపిక. గొప్పవారిలోని గొప్పగుణాలు గుర్తించండి. వాటి గురించి రోజూ కాసేపు మననం చేసుకోండి.

~గౌరవాలు పొందడం కాదు గొప్ప - వాటికి తగిన అర్హత సాధించడం గొప్ప.

~ఙ్ఞానం అమాంతంగా పొంగి పొర్లిపోదు, అది అంచెలంచెలుగ అభివృద్ధి చెందుతుంది.

దేశమును ప్రేమించుమన్నా - గురజాడ అప్పారావు

గురజాడ అప్పారావు

దేశమును ప్రేమించుమన్నా
మంచి అన్నది పెంచుమన్నా
వట్టి మాటలు కట్టిపెట్టోయ్
గట్టి మేల్ తలపెట్టవోయ్ !

పాడిపంటలుపొంగి పొర్లే
దారిలో నువు పాటు పడవోయ్
తిండి కలిగితె కండ కలదోయ్
కండ కలవాడేను మనిషోయ్ !

ఈసురోమని మనుషులుంటే
దేశ మేగతి బాగుపడునోయ్
జల్డుకొని కళలెల్ల నేర్చుకు
దేశి సరుకులు నించవోయ్ !

అన్ని దేశాల్ క్రమ్మవలె నోయ్
దేశి సరుకులు నమ్మవెలె నోయ్
డబ్బు తేలేనట్టి నరులకు
కీర్తి సంపద లబ్బవోయ్ !

వెనుక చూసిన కార్యమేమోయ్
మంచిగతమున కొంచమేనోయ్
మందగించక ముందు అడుగేయ్
వెనుక పడితే వెనుకేనోయ్ !

పూను స్పర్దను విద్యలందే
వైరములు వాణిజ్య మందే
వ్యర్ధ కలహం పెంచబోకోయ్
కత్తి వైరం కాల్చవోయ్ !

దేశాభిమానము నాకు కద్దని
వట్టి గొప్పలు చెప్పకోకోయ్
పూని యేదైనాను, వొక మేల్
కూర్చి జనులకు చూపవోయ్ !

ఓర్వలేమి పిశాచి దేశం
మూలుగులు పీల్చేసె నోయ్
ఒరుల మేలుకు సంతసిస్తూ
ఐకమత్యం నేర్చవోయ్

పరుల కలిమికి పొర్లి యేడ్చే
పాపి కెక్కడ సుఖం కద్దోయ్
ఒకరి మేల్ తన మేలనెంచే
నేర్పరికి మేల్ కొల్ల లోయి !

సొంత లాభం కొంత మానుకు
పొరుగువాడికి తోడు పడవోయ్
దేశమంటే మట్టికాదోయి
దేశమంటే మనుషులోయ్ !

చెట్ట పట్టాల్ పట్టుకుని
దేశస్తు లంతా నడవవలె నోయ్
అన్నదమ్ముల వలెను జాతులు
మతములన్నీ మెలగవలె నోయి !

మతం వేరైతేను యేమోయి
మనసు వొకటై మనుషులుంటే
జాతియన్నది లేచి పెరిగీ
లోకమున రాణించు నోయి !

దేశ మనియెడి దొడ్డ వృక్షం
ప్రేమలను పూలెత్తవలె నోయ్
నరుల చెమటను తడిసి మూలం
ధనం పంటలు పండవలె నోయి !

ఆకులందున అణగి మణగీ
కవిత పలకవలె నోయ్
పలుకులను విని దేశమందభి
మానములు మొలకెత్త వలెనోయి !


ప్రేమతో, ఆమ్మ-నాన్న

Monday, May 28, 2007

ACA - Message from Council of India Societies of Edmonton

Thank you for sending the information. Your website is really well done.
Naresh Sharma
President, The Council of India Societies of Edmonton

Sunday, May 27, 2007

Good Morning

Dear Peddakonda, and Chinnakonda, Good Morning, How are you?

Last night we greeted Madhavi Pinni Family and Gopi mamayya Family NZB. All are doing well. Anasuya Peddamma family went to Shiridi taking a Vehicle.

Anjaneyulu Chinnana, Madhavi Pinni, Vishal and Deepika spoke with us. Gopinath Mamaiah, Vijayaathamma, Swaroop spoke with us from NZB.

The days are very hot there. And they are taking good care of Summer.

More in my next e-mail,
With Love - Amma - Naana

Health and Happiness go hand in hand.


Dear Children,

An ounce of prevention is worth a pound of cure. This is why primary-care providers spend so much time talking about things like exercising.

On the other hand, prevention is a radical new idea when it comes to our emotional mental health. Road to happiness takes hard work.

Depression and other issues are necessarily the result of poor emotional care. If we are really interested in comprehensive and holistic prevention, it is essential that we pay attention not just to our physical health, but our emotional and mental health as well.

The good news is that medicine is changing...

Every night, write down three good things that happened during the day, and then write why you think they happened. Gratitude is a powerful way to help people move from focusing on the negative to the positive. In some small study, doing this daily for one week helped people feel less depressed up to three months later.

Share good news as often as possible. Encourage others when they tell you good news. Every time we share good news, we reinforce those feelings in ourselves and in others. Our relationships also tend to be stronger and more positive.

Focus on cultivating one of the five following qualities. Love,, Hope, Gratitude, Curiosity or Vitality. Don't go to the best. Go for the satisfactory.

With Love, Amma-Naana

Saturday, May 26, 2007

Ajay, now that I am home I visited the blog and it warmed my heart

Ajay, my computer at work blocked my attempt to visit the blog. I forwarded to my home e-mail and just visited it. I can not even begin to tell you how touched I am that your beautiful father gleaned from my site such a wonderful biography. God bless him and his for eternity. You are truly a very special family and I am blessed to now count you as friends. Thank you so much. I also loved the baby shower pictures and tributes. This is ever so exciting. Hazel, Kinnera, David and I are so excited to come up and visit. We certainly will do so this summer. God bless you and your family. I am the one enriched knowing you. Have a wonderful weekend.

John Inman, Ed.M., PHR
There is no where to go and nothing to do except be of service
Dedicated to the development of capacities and capabilities in adults for growth and change

Friday, May 25, 2007

Congratulations Amma-Naana

Good Morning Our Dear Amma and Nana:

Congratulations for the successful completion of one year in north America 2006-2007. We are thankful to you both for accepting the invitation and coming to North America. In one year, you both have contributed so much to our family. You have been great strength to us all. You are expanding our friendship circle and human relations to our family. Especially nana, your vision is unique and we admire you. Please keep up the excellent positive out look that you have. My request on this day is please eat well and take enough rest which is a must for healthy body. We need you both very much for a long time to guide us and our children.

Thank you and have a nice day.

With love, AparnaWe landed Vancouver, Canada today, from India exactly an year ago on Immigration, to live close to our Sweet people, who are living and working here for a decade or more. Thanks to our Sweet Children for their invitation.

With Love, Amma - Naana

Wednesday, May 23, 2007

Baby Shower - Post Event Messages

Dear Rani and Ajay:

Congratulations to you, again. It was nice visiting your place, attending the warm occassion, and sharing your feelings over the long week-end. Period was short but memorable indeed.

Return to Edmonton was very comfortable. We are all back to our regular schedule.

Best wishes, and kind regards to you all.
Kamalesh


It was our pleasure Ajay. It was a great pleasure to meet all of your family members. I really couldn't spend all the time I wanted to for the event planning, hence I was unable to make it as good as I wanted to. Sorry, I too had to work within my own constraints :(
Uncle & Aunty eppati varaku untaaru ikkada? Please let Aunty know that the mirapa pandu patchchadi is very very tasty. Thanks for a nice time during the function, we all enjoyed it.

Please do not hesitate if you need any assistance while you are getting ready for a wonderful parenthood:)

All the best!
Rachna, Swapna, Krishnamohan


Ajay,

We had a great time at your party. The theme of the party was great and it was organized very well. Expression of love is very important and we often tend to take this for granted. I am sure Rani must have felt very special on this important day.

Regards,
Prasad

Celebrate Togetherness.

Dear Children,

The following is an excerpt from my reading.

Have a Nice Day!
Love, Amma-Naana


Here are a few quick hints to help you enjoy, rather than suffer, through the holiday get-together:

Relax, and remember - it's about fellowship, connection, and fun, not about perfection.

Look for the positive side in everything. There is always a positive side.

Don't say anything negative to or about anyone or anything. It won't help or change the situation, and will just make things worse.

Don’t bring up politics, religion, or any other controversial topic that can lead to arguments.

When you're in a conversation, listen to what's being said instead of planning what you're going to say next. Focus your attention on the other person.

Ask others about their lives; don't hog the floor. Dust off your curiosity. Ask open-ended questions.

If someone is hogging the attention, or the conversation, start a separate conversation with someone who's looking left out. Work to make them feel better. You'll feel better too.

If you're the host or hostess, plan, plan, plan!

Do as much as you can ahead of time, even to setting the table. Ask your guests to bring a dish, or to help out in the kitchen. Giving people something to do is a great ice breaker and helps them feel included.

If you're a guest, offer to help!

No matter what the host or hostess says, bring a little something: a small flower arrangement, after dinner candy . And don't forget the thank you note, handwritten, later! It may be a pain, but it will make your hosts feel wonderful.

Go around the table and ask everyone to say one thing they are thankful for. You might be surprised what comes up -- and it can start the meal off in a wonderful, positive direction.

Reminisce about the good times. I know there were some. How can you create more?

Consider planning or suggesting activities other than eating and drinking. Play touch football outside or go for a walk. Bring a board game or work on a jigsaw puzzle. It's much more fun to be arguing about landing on Boardwalk than old, un-resolved family issues.

Finally, if you absolutely know it's going to be pure hell, don't go. You don't need the aggravation, and neither does anyone else. Make reservations instead of having them.

Remember, the holidays are about celebrating, not about family therapy, old hurts or resentments. Leave those at home, and you'll have a much better time.

Tuesday, May 22, 2007

నీతి వాక్యాలు

* 20 ఏళ్ళ అనుభవం నేర్పే పాఠాలను ఏడాది గ్రంధ పఠనం నేర్పుతుంది.
* అంతరంగంలో ఉన్న ప్రేమ కంటే బహిరంగంగా మందలించడం మంచిది.
* అంత్య నిష్ఠూరం కన్న ఆది నిష్ఠూరం మేలు.
* అఙ్ఞానం అనేది అభివృద్దికి, మార్పుకు ఎప్పుడూ అడ్డుగోడే.
* అణుకువ అనేది లేకుంటే అందం అనేది కూడా అసహ్యంగా, వికారంగా కనిపిస్తుంది.

ఫ్రేమతో
ఆమ్మ-నాన్న

Monday, May 21, 2007

Heartfelt thanks for attending the Baby Shower...

Dear Friends,

Thanks for your best wishes & participation in our ‘Celebration of Love & Friendship and excitement of a little one joining on the occasion of Baby Shower for Ranamma’.

We look forward to your encouragement and continued support.

Best Regards
Ajay & Rani

Saturday, May 19, 2007

Baby Shower Celebrations

Family is a circle of strength and love. With every birth and every union, the circle grows. Every joy shared adds more love. Every crisis faced together makes the circle stronger. Celebration of this joy in the midst of family and friends like you is of immense pleasure...Baby Shower - Program

• Song by Sravani Gorti
• Song by Ritika/Aparna Velchuri
• Welcome by Anupama Kasani
• Introduction of Families by Dr. Aparna Kasani
• Beautiful Babies & their poses – Slide show presentation by Krishna Govindayapalli
• Harathi & Best wishes – Family & Friends
• A special presentation on Rani - From Childhood till now – Anupama Kasani
• Messages for the Parents-to be

  • Lavanya Reddy
  • Somaiah Kasani
  • Dr.Usha
  • Dr. Kamalesh Babu
  • Rakesh Akula
  • Siva Shanmugam
• Cake Cutting with kids
• Dinner
• Games
• Thanks

Friday, May 18, 2007

Baby Shower - More RSVPs & Best Wishes

Respected Annaiah Garu,
Thank you very much for your letter. I am honored----. Ajay is one of the nicest kids I saw for a while---Rani compliments him---.

I never forget the love they bestowed on me when I visited their home. It's my fortune to help please ---treat me as your sister--and help in the event as a family member---I shall look at your web site soon

loving regards
lavanyaMr. Somaiah:
Our heart felt congratulations to you and the family. Indeed we are very happy for you, and our very best to the couple.

Sharana Basappa
EdmontonDear Auntie and Uncle, Good Morning.

How are you? Thank you very much for the invitation. Ajay and Rani look very nice and we wish them all the best! I hope they become very good parents too, under your guidance. We wish everything will go smoothly and Rani will have easy delivery!

With regards,
Damayanthi, Praveen and family.Dear Kasani,
It is matter of great happiness that you are going to be a grandpa again soon in near future.

My best wishes for you and your family. I am to take immigrants English classes on every Friday and Saturday from 5.30 pm to 7.30 pm. I hope you will excuse my absence from this great occasion.

With best wishes
PD SharmaSomaiah Garu:

Please convey our congratulations to Ajay and Aparna on the happy occasion.

We are not able to come there now. Kantha and I are going to San Francisco tomorrow and we could be there for about 3 weeks.

MurthyUncle & Aunt also Ajay and Rani, Andariki Ma Namaskaramulu.
Thank You so much for inviting us for the Baby Shower, We are so glad and at the same time sorry for not joining with you guys. We hope you had a great time on
that occasion.

Hai Ajay, Congratulations! and so Rani. And Take care. Regards to Anupama.
We will talk to you guys soon.

Bye for now. Good Night
Neeraja & Mahipal
Edmonton

Baby Shower for Ranamma - RSVPs & Best Wishes

Sathish Bala
Congratulations... Would love to be part of this occassion. Thanks for inviting us.


krishnamohang (+ 2 guests)
We will be there. Please send me an email if you need a helping hand with arrangements.

michelle.christensen (+ 1 guest)

Vijayalakshmi (+ 2 guests)

sorbee (+ 2 guests)

savita (+ 1 guest)
Thanks for the invite. Yes we will love to be a part of this happy occasion. Savita

Gurmeet (+ 3 guests)

Cathy (+ 1 guest)

Usha
Congragulations

giri (+ 2 guests)
sireesha.mallavarapu (+ 1 guest)

Sonika (+ 2 guests)
Congratulations! We will be there.

sujeevan (+ 2 guests)
Congratulations Rani & Ajay!

sivsha (+ 3 guests)
We will definitely be there. A big congrats.

narayana (+ 2 guests)

pallavikoneru (+ 2 guests)
Congratulation! We will be there.

siddiramesh.bondhi (+ 3 guests)

durgakprasad (+ 1 guest)
Dear Ajay & Rani, We are so much excited to hear the good news...CONGRATULATIONS to the parents-to-be. Its definitely going to be a wonderful journey together with the arrival of your new born. Will definitely take part in the celebrations. Cheers, Medhansh ~ Shanti ~ Durgaprasad

ngoli (+ 2 guests)

rsdasika (+ 2 guests)
We will be there !

vchavali (+ 1 guest)
Congratulations, Ajay & Rani. We will be there, definitely

sudheer (+ 1 guest)
Congratulations! We will be there.

Vikram (+ 1 guest)
We will be there to congratulate and bless the couple..

Prasad (+ 2 guests)
Great news! Congratulations Ajay & Rani. Yes, we will be there for the celebration.

Prasad & Arathi

Mala
Congrats Ajay and aparna. i will be there.

Lavanya
congratulations, I will be there. thank you for your invitation

Jaya
Will surely be there.

v-ksastr (+ 1 guest)
We have a prior commitment at the same time. We will try to come for some time.

Jennifer and Richard (+ 3 guests)
Congratulations! We are so happy and excited for you! What an amazing journey you are about to embark on. We hope we can be there to help celebrate but we have a crazy busy day and are unsure how the kids are going to do. Hopefully one of us can at least stop by.

shah.haroon (+ 1 guest)
CONGRATULATIONS

gned (+ 1 guest)
Congratulations. Hope to make it.

Venkata
Thank you for inviting me. congratulations and good luck. I am unable to attend because of other plans. Sorry about it. Have fun

Ramulu.M
Rani and Ajay: It is wonderful and great news. Congratulations, and heart felt welcome to the parents club. I am sorry that I will be out of town on Saturday but we will come and visit you soon. -Ramulu

Sushma
Hey..that's great occasion. Wish I was a part of this :-( Probably I may come after third member's arrival :-) Miss you all..have fun and please share the pictures..

Monday, May 14, 2007

Theme of Baby Shower For Ranamma - Celebration of Love and Friendship

Baby Shower is a good time with memorable things planned for the party. Since the biggest value during the baby shower is friendship, love, and excitement of a new little one joining the community of friends and family, let us select the theme as "Baby Shower For Ranamma - Celebration of Love and Friendship"

- Amma - Nana

Invitation - Baby Shower for Ranamma (Aparna Ajay)


Host: Annu Sree

Location: Redmond Ridge Community Center
10315 Cedar Park Crescent NE , Redmond , WA
When: Saturday, May 19, 6:00pm
Phone:1 425 830 4430

Dear Friends,

We are all excited and happy for Rani & Ajay, as they will soon be three!

Please join us with family in celebrating the Baby Shower, give your blessings and best wishes to the parents-to-be.

Lets have fun together!

Yours Cordially
Anupama

Directions:
Take WA-520 East, go till end of freeway
WA-520 East becomes Avondale. Go about 1 mile.
Turn right onto NE Novelty Hill Road . Go 2.4 miles
Turn Right onto CEDAR PARK CRES NE. Go 0.3 miles
Turn Right into Community Center.

Mother's Love

Dear Our all sweet People, Good Morning, How are you?

Motherhood is one of the most cherished and valued roles in our society. A mother's work requires extraordinary patience and compassion, and her example influences the formation of young lives.

Mothers make great sacrifices and serve as caregivers and role models to help their children embrace dreams and aspirations.

From these remarkable women, children learn character and values, the importance of giving back to their communities, and the courage to realize their potential.

With Love, Amma-Naana


Her love is like an island
In life's ocean, vast and wide
A peaceful, quiet shelter
From the wind, the rain, the tide.

'Tis bound on the north by Hope,
By Patience on the West,
By tender Counsel on the South
And on the East by Rest.

Above it like a beacon light
And thro' the changing scenes of life
I find a haven there."M" is for the million things she gave me,
"O" means only that she's growing old,
"T" is for the tears she shed to save me,
"H" is for her heart of purest gold;
"E" is for her eyes, with love-light shining,
"R" means right, and right she'll always be,
Put them all together, they spell "MOTHER,"
A word that means the world to me.

Hope...Sun sets to rise again.

Dear Children,

Here are some interesting quotations on Hope.

~He who does not hope to win has already lost.

~Hope is the companion of power, and mother of success; for who so hopes strongly has within him the gift of miracles.

~A minute's success pays the failure of years. Man partly is and wholly hopes to be.

~Hope is a waking dream. Before you give up hope, turn back and read the attacks that were made on Lincoln.

~Of all ills that one endures, hope is a cheap and universal cure. My hopes are not always realized, but I always hope.

~The secret of the true love of work is the hope of success in that work.

~It is not for the money reward, for the time spent, or for the skill exercised,
but for the successful result in the accomplishment of the work itself.

Lead a life with full of Hope!
Amma-Naana

Sunday, May 13, 2007

Happy Mother's Day


H A P P Y M O T H E R ' S D A Y

Saturday, May 12, 2007

Auto-biography of John Inman & His Message to Ajay


"I was born in Palo Alto, California were I was raised for 19 years. My father was a scientist and my mother was a home maker. I was able to travel a bit when I was young because my older brother was a diplomat.

I moved to Oregon in 1971 to go to college at Oregon State University. And yes that does make me a Beaver! I started to school in Geological Oceanography but switched majors and graduated with duel degrees in Animal Science/Pre-Vet and Business Management. I have lived in the northwest since 1971 in both Oregon and Seattle, Washington.

I have many interests and concerns and I believe in contributing to not only my family but to my community and the world. Life is all about balancing and balancing my interests with work, school, and my family is always an issue. That is one reason I put together this web site so that I can have one place to keep track of all the things I am involved with.

My primary mode of exercise and something I love to do. I walk with my daughter Kinnera. All of my recreation time is invested with my family.

love to read for the challenge of learning new things as well as I love a great story. Reading is also the gateway to knowledge and is one of the prime ways to break out of the world of complacency.

Hazel and I made up our minds to adopt during the Christmas holiday in 1999. We had been exploring adoption for over 7 years but had not made the decision to move ahead. We had taken the state adoption classes and visited adoption agencies. David had been asking for a little sister for that whole 7 years.

A decision like adoption is a big decision both financially and as a change for the family. I also had to be comfortable starting a new family at 48. Once we made the decision, and that decision was amazingly easy to make, we started to explore the culture from which we wanted to adopt.

We decided that we wanted to adopt from India and we were fortunate that Plan has a long history working with India. We chose India for several reasons, one of those reasons was that we had friends who worked with me from India and I felt very comfortable with them and the culture.

We are very fortunate to live in a democratic society. I do not take this lightly. I often think about what democracy means to me. I believe it means far more than most people realize. The bottom line to me is that we have options available to us guaranteed by law. We have options to hold beliefs, to behave within the law, to make lawful choices that will take us where we will in this life. The key is options. I believe any movement that seeks to limit options, seeks to take away our democracy.
The beauty of a democracy is that we can believe what ever we want to as long as we do not impose our beliefs on others.Open political debate is the foundation of our democracy. Politics involves the peaceful resolution of differences."

~ John Inman


Ajay, I can not even begin to fully express my appreciation for the wonderful evening I had with everyone. Most memorable. Your father was also delightful and your mother gracious.

Your wife and her friends did so much work and the result was so delicious. My wife Hazel is so excited to come up with the family and join in another evening. Maybe during the summer we can come up during the weekend and we can all have a picnic together at Merrymore park.
That would really be fun. By the way, Kinnera loves the book. She is very excited to read it. Hazel went to Portland today and asked her if she could take the book with her, and Kinnera almost would not let her take it. So cute. I have attached a copy of the life book for you to share with everyone. In this way you can copy any of the text that you would like for your families.

Would you do me a favor? If you would provide me with or ask everyone to provide me with all of the family information and contact information, I would appreciate it. If I could have husband and wife, children, address, phone and e-mails then I can have everyone in my address book.

I can then also thank each family personally for the wonderful hospitality. Take care and we will talk soon.

John Inman

Friday, May 11, 2007

Message from Vivek Garu

Dear Somaiah Garu,

Congratulations on the occasion of launching out our website. It is looking great. It would not have been possible without your enthusiasm, and initiation.


Thank you !

Vivek

Launch of Andhra Cultural Association, Edmonton, Canada Site at www.aca-edmonton.org

Our sincere thanks to the following members of Andhra Cultural Association for their inputs to design this website. http://WWW.ACA-EDMONTON.ORG/

Anugula Mahipal Reddy, Anchoori Vidyasagar & Sabitha, Baradi Damayanthi, Basappa Sharana, Bathini Yadagiri, Bathini Lavanya, Chamarthy Kanaka Durga , Damaraju Sambasiva Rao, Kamma Sujatha, Koganty Raghupathi Rao. Kumbam Ashok, Madabathula Rambabu, Mathukumalli Suseela, Pariti Murthy, Peddakotla Ramprakash Reddy, Puligandla Giri, Valupadas Murahari, Vemula Vivekanand Rao, Vishnubhotla Anand & Vishnubhotla Laxmi etc.

And at last but not the least our sincere thanks goes to Anupama Kasani who has designed this site beautifully and promptly, in spite of her busy schedule, voluntarily.

We are also thankful to Hon Bharath Agnihotri M L A for his message.

-ANDHRA CULTURAL ASSOCIATION, E D M O N T O N

Thursday, May 10, 2007

The Encyclopedia Of Life - A Link for you, Dear Children

Comprehensive, collaborative, ever-growing, and personalized, the Encyclopedia of Life is an ecosystem of websites that makes all key information about life on Earth accessible to anyone, anywhere in the world. Our goal is to create a constantly evolving encyclopedia that lives on the Internet, with contributions from scientists and amateurs alike. To transform the science of biology, and inspire a new generation of scientists, by aggregating all known data about every living species. And ultimately, to increase our collective understanding of life on Earth, and safeguard the richest possible spectrum of biodiversity.

Species pages in EOL will call upon information that has been created by partners. The information will be dynamically recombined on the web in a form that offers great flexibility, diversity and welcomes input. Novel tools will be added to this ever-evolving content to visualize the immense scope and richness of biodiversity and to aid exploration of the Encyclopedia. These demonstration pages offer a vision of how the species pages will appear.

What about Wikipedia?
Wikipedia inspired us. Wikipedia accumulated about 1.5 million entries in English in its first four years. That gave us confidence that our tasks are manageable with current technology and social behaviour, although the expert community in a lot of the subjects for pages in Encyclopedia of Life may be only a handful of people. Wikipedia has also created some species pages, as have other groups. Encyclopedia of Life will, we hope, unite all such efforts and increase their value. The Wikimedia Foundation is a member of the Encyclopedia’s Institutional Council.

Wednesday, May 09, 2007

Take Time to Enjoy Little Pleasures in life


"What is this life if, full of care,
We have no time to stand and stare?

No time to stand beneath the boughs,
And stare as long as sheep and cows:

No time to see, when woods we pass,
Where squirrels hide their nuts in grass:

No time to see, in broad daylight,
Streams full of stars, like skies at night:

No time to turn at Beauty's glance,
And watch her feet, how they can dance:

No time to wait till her mouth can
Enrich that smile her eyes began?

A poor life this if, full of care,
We have no time to stand and stare."

With Love,
Amma-Naana

Monday, May 07, 2007

Thought For The Day

"You are the person who has to decide
Whether you’ll do it or toss it aside;

You are the person who makes up your mind
Whether you’ll lead or will linger behind.

Whether you’ll try for the goal that’s afar
Or just be contented to stay where you are."

Have a Nice Day!
Amma-Naana

Sunday, May 06, 2007

A Poem By Sree Sree


పొలాల నన్నీ, హలాల దున్నీ,
ఇలాతలంలో హేమం పిండగ –
జగానికంతా సౌఖ్యం నిండగ –
విరామ మెరుగక పరిశ్రమించే,
బలం ధరిత్రికి బలి కావించే,
కర్షక వీరుల కాయం నిండా
కాలువకట్టే ఘర్మజలానికి,
ఘర్మజలానికి, ధర్మజలానికి,
ఘర్మజలానికి ఖరీదు లేదోయ్ !

నరాల బిగువూ
కరాల సత్తువ
వరాల వర్షం కురిపించాలని
ప్రపంచ భాగ్యం వర్ధిల్లాలని -
గనిలో, పనిలో, కార్ఖానాలో
పరిక్లమిస్తూ - పరిప్లవిస్తూ
ధనిక స్వామికి దాస్యం చేసే,
యంత్ర భూతముల కోరలు తోమే,
కార్మిక వీరుల కన్నుల నిండా
కణ కణ మండే గలగల తొణకే
విలాపాగ్నులకు, విషాదాశ్రులకు
ఖరీదు కట్టే షరాబు లేడోయ్ !

...................................

...................................

కమ్మరి కొలిమీ, కుమ్మరి చక్రం,
జాలరి పగ్గం, సాలెల మగ్గం,
శరీరకష్టం స్ఫురింపజేసే
గొడ్డలి, రంపం, కొడవలి, నాగలి,
సహస్ర వృత్తుల సమస్త చిహ్నలు –
నా వినుతించే - నా విరుతించే
నా వినిపించే నవీన గీతికి,
నా విరచించే నవీన రీతికి,
భావ్యం ! భాగ్యం ! ప్రాణం ! ప్రణవం !

- శ్రీ శ్రీ తేదీ: 7 - 5 – 1937

Friday, May 04, 2007

Rainbows - Khalil Gibran


Dear Children, Here is a poem for you by Khalil Gibran. Love, Amma-Naana


If I could catch a rainbow
I would do it just for you.
And share with you its beauty
On the days you're feeling blue.

If I could build a mountain
you could call your very own.
A place to find serenity
a place to be alone.

If I could take your troubles
I would toss them in the sea.
But all these things I'm finding
are impossible for me,

I cannot build a mountain
Or catch a rainbow fair,
But let me be what I know best
A friend that's always there.

Friends keep an eye on short comings.

Thank You very much madam, for your sincere and prompt feedback. Thank your very much. I always invite your feedback. When the student is ready, I hope the teacher appears.

I am proud of coming in contact with a worthy friend, the worthy teacher.

- Somayya Kasani


Dear Somaiah garu:

1. Just saw all aspects of ACA website. It looks good. Congratulations for your initiative and creativity for making a move towards restoring ACA to its well deserved position of respectability. After all, it is the very first Indian Cultural Organization in all of North America.

One comment re links: there are more links to US organizations than Canadian ones. None to the one from our sister city Calgary. They seem to have a Telugu group; I am not sure if it is a registered organization but certainly merits a link. There may be organizations in other Canadian cities like London, On or Montreal etc. Too much emphasis on US contacts only breeds branch plant mentality.

2. Re letter to Mr. Agnihotri: I don't know why he was selected to be addressed, but I hope you don't mind if I point out a few breeches of protocol.

a. Bharat Agnihotri is NOT the Leader of the Opposition (which fact he conveniently neglected to point out.). That honor belongs to the Honorable Kevin Taft, Ph. D.

b. In formal communications, all members of the legislature should be addressed as 'Hon.', short for 'Honorable' on the envelope if there is one and as 'Sir' in the body of the letter itself. These are rules of etiquette.

c. In an informal communication where no reference is made to his status in the legislature any form of address is acceptable, even a first name.

Hope you would excuse the liberty I took to make these points. I believe that everybody heaps praise; only friends keep an eye on short comings.

Regards,

Suseela

Thursday, May 03, 2007

Message to ACA from Bharat Agnihotri, MLA, Edmonton


Culture, the acquainting ourselves with the best that has been known and said . . . thus with the human spirit.
- Matthew Arnold

As the member of the provincial legislature for Edmonton Ellerslie, I congratulate the association on the creation of your web site. The site will be a valuable tool in your work of preserving and promoting the culture of Andhra. As citizens in a multicultural society, each community has the opportunity to do as Arnold suggests, acquaint themselves and others, with the best that has been known and said in their culture. Whether exploring and encouraging the language, literature, history, arts or customs of Andhra you are helping lift the human spirit. I wish you every success in your work.

Continued success in all your endeavors.
Sincerely,
Bart Agnihotri, MLA
Edmonton EllerslieBharat Agnihotri was elected to his first term as a Member of the Legislative Assembly of Alberta for the constituency of Edmonton-Ellerslie on November 22, 2004. He is currently a member of the Private Bills Committee.

Mr. Agnihotri has been an Edmonton realtor since 1997, during which time he was recognized as the top five per cent realtor in Edmonton and the top one per cent realtor for Sutton Polaris Realty. As one of the top-selling realtors in Edmonton, Mr. Agnihotri earned a number of distinctions in his career, including the prestigious Medallion Club award, the Chairman’s Club award and the President’s Club award. Born and raised in India, Mr. Agnihotri earned a bachelor of arts degree, majoring in economics and political science, from Guru Nanak University in Amritsar.
Since coming to Edmonton, Mr. Agnihotri has been active in the community both culturally and politically for the past 14 years. Believing it is important to give back to the community, Mr. Agnihotri is a member of a number of charitable organizations. He was previously involved with the Mill Woods Presidents’ Council and a volunteer at the Grey Nuns Hospital.

Mr. Agnihotri is married to Rita. During his free time he enjoys watching cricket matches, playing table tennis and cricket and taking long walks.

Thought For The Day


Dear Children,

~I am myself plus my circumstances, and if I do not save it, I cannot save myself.

~Now is the time to break the barriers of self-limitation. We can be far more than we ever dreamed possible.

~A community needs a champion — an identifiable hero and inspiration — from within to carry the flag for the community.

Have a Nice Day!
Amma-Naana

Wednesday, May 02, 2007

Taslima's Words...

"Freedom of expression for some is not enough. We must work for freedom of expression for all. Human rights for some is not enough. We must work for the human rights for all. Peace for some is not enough. We must work for peace for all."

Tuesday, May 01, 2007

Today is May Day


MAYDAY is International workers day, born out of the struggle for an 8 hour day in 1886. Over 100 years later our lives are still taken up by the world of work.

Even more so now, as the work imposed by Capitalism has become more casualised forcing us to adapt to the point where it's hard to tell when, where or even if we are working.

This leaves us in a situation where our lives are always on hold, on call and at the mercy of the market. May 1st this year falls on a bank holiday, yet for many it will be just another day at work. Our leisure time too is filled with anxieties.

The anxiety of not being able to have enough money to pay the rent, go to the cinema, a nice restaurant, shop for food, clothes, anything! In reality our work never finishes and when we're not at work we still end up making some other person even richer.

Even looking forward to a nice retirement is set to become a thing of the past, with us soon to be working ‘till we drop and a pensions’ crisis leaving many of us in fear of an old age of poverty.

This Mayday we call for freedom of movement across borders for everyone and the right to stay and work in the country of their choosing, with access to all the benefits and freedoms available to that population. We reject an immigration system which allows the movement of goods but not people, of the rich but not the poor; which forces migrants, refugees and asylum seekers into a choice between destitution and illegal, often dangerous work.

May Day is important not only for its historical significance, but also as a time to organize and speak out around issues that are impacting working-class people today.With Best Greetings,
Amma-Naana